Har de sidste 20 år uddannet mig løbende. Som følgende.

96. Grunduddannelse for dagplejere.

98. Forældresamarbejde.

00.Brug dig selv.

02. Dagpleje som profession.

03.Børns udtryksformer, Børns kompetenceudvikling 0-5 år.

      Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.

       Forældresamarbejde i dagpleje.

06.Ergonomikursus for dagplejere.

08.Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud .

      Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde.

     Som jeg løbende har været på kursus for at opdatere.

    Har også arbejdet med TOBI. De sidste par år.

 

11. Sund mad for de 0-5 årige.

14. Motorisk udvikling 0-3 år.

15.Musik og bevægelse.

16 .Børns kompetenceudvikling 0-5 (2015)

17. Børn med særlige udfordringer ( sensitive) ( 2016)

18. Børns motorik ,sananing og bevægelse ( 2017 )

19. Mindful dagpleje ( 2017 )  

Vil løbende søge ind på kursuser der opdatere vores hverdag omkring de små dejlige poder. Om udvikling og goe ideer til udeliv. Sund kost. Bevægelse. Så jeg hele tiden kan støtte op om det enkelte barn,der hvor barnet er i sin udvikling.