Prisliste

Pris, tilskud osv.

Nye takster og priser pr. 1. jan. 2020


 

    Dagplejen               Kommunal               Vuggestue
Naturtrolden             dagpleje
       
         1987,-                 3073-               3290,-  


Mine priser og besparelser for 2018, hvis man bor i Viborg kommune, ser således ud:

Besparelserne er naturligvis udregnet efter, at man betaler for 11 mdr. i de kommunale tilbud og for 12 mdr. i min dagpleje.

Pris, tilskud o.s.v.

Den private Dagpleje Naturtrolden er et kvalificeret alternativ til kommunal dagpleje og vuggestue, og er godkendt af Viborg Kommune under fritvalgordningen.

Du sparer 9947/12334kr. årligt på en fuldtidsplads i den private dagpleje Naturtrolden i forhold til kommunal dagpleje og vuggestue.


Du sparer 11831,-/13063,- kr. årligt for en deltidsplads(max. 32 t.) i den private dagpleje Naturtrolden i forhold til kommunal fuldtidsplads (som kun findes i Møldrup) i dagpleje og vuggestue.


Der ydes forældretilskud og søskenderabat efter gældende regler.

Egen betaling 1987,- kr. pr. mdr. for fuldtidsplads.

Egen betaling 1590,- kr. pr. mdr.for deltidsplads (max. 32 t.)


Dertil kommer det kommunale tilskud  (Viborg kommune) som er som følgende:
6172,- kr. mdl. i 12 mdr. for fuldtidsplads.
4629,- kr. mdl. i 12 mdr. for deltidsplads (32 t.)

Bruttopris 7950,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. fuldtidsplads.
Bruttopris 6359,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. deltidsplads.

Det kommunale tilskud og egen betaling kan dog se lidt anderledes ud, hvis man kommer fra en anden kommune end Viborg Kommune. Det kommunale tilskud er nemlig ikke altid ens i  kommunerne.

Betalingen til pladsen opkræves forud 12 mdr. om året. Dvs. d. 1. i måneden skal hele bruttobeløbet stå på min konto (kontonr. er angivet på kontrakten)

Tilskudet fra kommunen til forældrene udbetales bagud på baggrund af de dokumenterede udgifter. Skema til ansøgning om tilskud udfylder vi i fællesskab, samtidig med at vi underskriver kontrakten.

Har jeg ikke modtaget bruttobeløbet d. 2. i måneden, kan jeg desværre ikke modtage jeres barn før I har indbetalt bruttobeløbet på min konto.


Indkluderet i prisen er:
Engangsklude, vådservietter, solcreme, håndklæder, poser, tandbørste, papirslommetørklæder, morgenmad frem til 07:30, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.


For en plads i den private dagpleje, betales der for samtlige 12 måneder.
Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for samtlige 12 mdr.

Opsigelse skal ske med 1 måneds varsel inden den 1. (D.v.s. løbende måned + en måned).

Der kan ikke opsiges til den 1. Jul

Søskendetilskuddet er 1110,-for et barn under 3 år

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

Spørgsmål vedr. økonomi kan rettes til:
Monika Frederiksen
Tlf.:      87 87 10 79
E-mail:    mf2@viborg.dk

I skal selv sørge for at tegne en ulykkesforsikring på Jeres børn.